GDPR- automated processing of personal data (& profiling)

Workshop - GDPR - Geautomatiseerde verwerking

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bijzonder thema : Geautomatiseerde verwerkingen

De uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerde besluiten

# workshop

 

Vandaag de dag zijn het merendeel van de verwerkingen (zoals het verzamelen, organiseren, bewaren, gebruiken, etc.) van persoonsgegevens, geautomatiseerde verwerkingen. Zij gebeuren immers op geïnformatiseerde wijze.

De AVG voorziet een bijzonder regime, met striktere voorwaarden, voor bepaalde beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op een geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering). Men kan hierbij denken aan het automatisch weigeren van een krediet- of verzekeringsovereenkomst, van de deelname aan een rekruteringsprocedure of van marketing- en andere publicitaire acties via internet.

Het is belangrijk te begrijpen in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden dit type van beslissingen voortaan genomen mogen worden.

Doelgroep

  • Marketeers (targeted advertising)
  • Bank- en verzekeringswezen (weigeren van een krediet(opening), vaststellen van een premie of fraude)
  • Kredietinstellingen (weigering van een krediet)
  • Rekruteringsbureaus (rekrutering via internet)
  • Bedrijfsjuristen (targeted advertising)

Spreker

Jan Clinck, Senior Associate, ALTIUS

u leert uit deze workshop

  • Wat bedoelt men met ‘geautomatiseerde verwerkingen’, ‘profilering’ en ‘een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit’?
  • Is het mogelijk om te profileren en besluiten te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen’ en, zo ja, op grond waarvan?
  • Is een geautomatiseerde verwerking/profilering mogelijk met verwerkingen van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens)?
  • In welke mate kunnen geautomatiseerde verwerkingen en profileringen worden uitgevoerd voor marketingdoeleinden?
  • Welke invulling heeft de Artikel 29-Werkgroep aan deze begrippen gegeven in haar recente richtsnoeren?

=> Short format workshop, met meteen inzetbare learnings
=> Duidelijkheid in definities, begrippen en mogelijkheden
=> Artikel 29-Werkgroep, de recente richtlijnen toegelicht

Tarieven

BAM Niet-leden: € 190 (excl. 21% BTW)

BAM Leden: € 115 (excl. 21% BTW)

De BAM opleidingen worden gegeven door marketeers die elke dag in de praktijk staan en erkend worden voor hun expertise.

Je werkt zo met de meest actuele en meteen inzetbare methodologieën.

Vragen?

Wil je detailinformatie over de opleidingen of workshops en welke het beste passen bij jouw profiel en toekomstplannen?

Pascale Cambie – Director BAM=LEARN

(02)234 54 03 - pascale.cambie@marketing.be