mission vision NL

 

Meaningful Marketing het centrale punt.

/Waarom BAM?

De relaties tussen consumenten, klanten en merken hebben een grondige verschuiving ondergaan. Globalisering, technologie en een snel evoluerend medialandschap deden immers een nieuwe balans ontstaan tussen bedrijven, beleid en samenleving - en dit in een wereld waarin het individu centraal lijkt te staan.

Als gevolg hiervan moet in België aan deze onderlinge verhoudingen gewerkt worden: de bedrijven moeten zichzelf heruitvinden in deze snel wijzigende omgeving; de marketing professionals moeten elkaar vinden en elkaar inspireren in hun zoektocht naar een meer zinvolle marketing. De Belgian Association of Marketing wenst meaningful marketing - zinvolle marketing - dan ook centraal te stellen bij de bedrijven en in de samenleving als geheel. Wat de marketing professional tot een essentiële troef maakt om merken en bedrijven vooruit te helpen.

/Hoe?

Wij willen marketing professionals met elkaar in contact brengen binnen het kader van een open gemeenschap, waarbij de mensen kunnen aanpikken naargelang hun behoefte en hun wens om actief betrokken te zijn. BAM is er voor alle marketing professionals (zowel individueel als binnen ondernemingsstructuren) en verbindt marketeers met andere organisaties, maar ook met beleidsvertegenwoordigers en consumentenverenigingen. Ook voor studenten, senior marketeers en de academische wereld zal BAM eveneens bijzondere aandacht hebben.

In die context zoeken we een actieve samenwerking met andere verenigingen zoals UBA, ACC, UMA, DMA en anderen binnen en buiten de marketingsector. 

/Wat?

De marketing HUBS die centraal staan binnen onze organisatie, verbinden jou met belangrijke spelers, met andere verenigingen en met experts rond specifieke onderwerpen of strategische marketingonderwerpen. Deze HUBS leveren relevante inhoud en inzichten en een netwerk dat beschikt over de nodige capaciteit om evenementen en opleidingen te organiseren. Dat het streven naar zinvolle marketing in België een onophoudelijke zoektocht is, maakt van deze HUBS soepel wendbare, experimentele en pionierende structuren, die één doel voor ogen hebben: marketing als sector verbeteren en het onderlinge contact tussen marketing professionals verzekeren.