missie (1)

 

 

« BAM exists to re-engineer the marketing Practice into a meaningful marketing practice »

 

 

/ Waarom BAM?

De relatie tussen consumenten en merken ondergaat ingrijpende veranderingen. Globalisering, technologie en een voortdurend veranderend medialandschap verstoren het evenwicht tussen bedrijfsleven, politiek en samenleving in een omgeving waarin het individu meer dan ooit centraal staat.

Als gevolg daarvan moeten bedrijven zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden in een snel veranderende omgeving. Marketingprofessionals moeten zich dus ook ontwikkelen en elkaar inspireren in hun streven naar een marketing die gelijke tred houdt met de evolutie van de samenleving. De Belgian Association of Marketing bestaat om de praktijk van marketing in vraag te stellen en er (opnieuw) zin aan te geven.

BAM heeft tot doel de sector en de marketingspelers te promoten als sleutelfiguren in de evolutie van merken en bedrijven.

/ Wat?

De interactie van BAM verloopt via de organisatie van talrijke evenementen van allerlei omvang, de verspreiding van de inhoud ervan in verschillende vormen, de uitvoering van een breed scala van opleidingscursussen en ten slotte via een permanente dialoog met de overheid.

/ Hoe?

INSPIRE, EDUCATE, CONNECT & REGULATE

INSPIRE

BAM wil haar leden inspireren door het aanbieden van inhoud, conferenties, congressen en andere workshops. Het verspreiden en delen van kennis is een van de vier hoofdopdrachten van de vereniging. Deze activiteiten zijn ook gelegenheden voor contacten tussen leden.

EDUCATE

BAM biedt een breed aanbod aan opleidingen over de meeste marketingonderwerpen. Deze opleidingen zijn volledige trajecten die aanleiding geven tot een validatie van bekwaamheid. Het is de bedoeling dat de marketingspelers hun kennis voortdurend ontwikkelen en in staat worden gesteld zich in hun carrière te ontwikkelen.

CONNECT

Wij willen marketingprofessionals met elkaar in contact brengen in een open gemeenschap waar zij actief kunnen deelnemen aan de evolutie van de industrie op basis van hun behoeften, ideeën en doelstellingen.

BAM verenigt verschillende communities die centraal staan in onze vereniging. Het zijn allemaal "toegangspoorten" die onze leden in staat stellen deel te nemen aan de missie van BAM, ongeacht hun specialiteit (Strategie, Data, Media, Onderzoek, Content, enz.). Studenten en actoren uit de academische wereld worden eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan de evolutie van de vereniging.

BAM ontwikkelt samenwerking met de belangrijkste beroepsverenigingen in de markt, zoals UBA, ACC, UMA, BMMA, CUBE, DMA, maar ook buiten de zuivere marketingsector, met name het VBO, SafeShops, BeCommerce.

REGULATE

BAM positioneert zich als een interface tussen de marktspelers en de overheid. Het doel is een constructieve en interactieve dialoog tot stand te brengen. BAM publiceert regelmatig "Position Papers" die als uitgangspunt dienen voor de dialoog met de autoriteiten. Doel is ook de leden te informeren over de bestaande wetgeving en de wijze waarop deze moet worden toegepast. In permanent contact met overheden, regulatoren en andere Belgische en Europese instanties streeft BAM ernaar trends en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving te signaleren om deze te analyseren, voor te leggen aan leden en te bespreken met de autoriteiten.