1609_Jan

LEG Webinar - Jan Decorte

Elke maand, zal eén van onze vier partners uit de BAM Legal Expert Group (LEG) een webinar presenteren van 30 minuten, gelinkt aan een jurdisch onderwerp binnen Marketing.

De presentatie wordt gevolgd door een Q&A sessie zo kan u achteraf uw vragen stellen.

Deze maand zal Jan Decorte, Associate Partner bij EY Law de webinar presenteren.

Titel:

Data subject rights : how to deal with requests. What are my obligations and can I refuse to answer requests that appear disproportionate?

Beschrijving:

Hoe omgaan met de uitoefening van de rechten door burgers/consumenten onder de GDPR? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden en verplichtingen? En hoe kan ik me verzetten tegen een ongerechtvaardigde of disproportionele uitoefening van dergelijke rechten?

Burgers/consumenten hebben onder de GDPR verschillende rechten die ze kunnen uitoefenen ten aanzien van diegene die hun gegevens van hen verzamelt,  zoals het recht op informatie over hun gegevens, het recht tot toegang tot hun gegevens, het recht op verbetering, het recht op vergetelheid en grosso modo nog een drietal andere rechten. De GDPR beschouwt deze rechten als fundamenteel en de verwerkingsverantwoordelijke dient er nauw op toe te zien dat hij/zij aan die rechten tegemoet kan komen. Maar dat betekent geenszins dat de rechten absoluut zijn en dat er wel degelijk grenzen zijn aan de uitoefening ervan die je als verwerkingsverantwoordelijke kan inroepen.

In deze presentatie zullen we dieper ingaan op de verschillende rechten, de wijze waarop die kunnen uitgeoefend worden, de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en zullen we vooral ook focussen op de beperkingen van die rechten zodat je je als verwerkingsverantwoordelijke kan wapenen tegen ongefundeerde verzoeken.

Bio

0 (10)

Jan Decorte – Associate Partner – EY Law

Jan staat mede aan het hoofd van het digitale rechtsteam van EY Law in België. Jan heeft 30 jaar ervaring als advocaat. Hij begon zijn carrière in 1991 als algemeen bedrijfsjurist met een focus op M&A, maar begon zich sinds 1998 snel te specialiseren in het digitale recht. Hij heeft sindsdien een uitgebreide kennis op dit gebied verworven en wordt regelmatig gevraagd door nationale en internationale bedrijven en non for profit organisaties in alle sectoren van de samenleving om hen bij te staan in middelgrote en grotere binnenlandse en grensoverschrijdende projecten die direct of indirect verband houden met het digitale tijdperk. Jan heeft een multidisciplinaire achtergrond maar richt zich al meer dan 20 jaar vooral op alle aspecten die direct of indirect verband houden met het digitale (regel)recht, zoals:

  • Gegevens- en cyberrecht;
  • Kunstmatige intelligentie en robotica;
  • E-commerce (B2B en B2C);
  • Technologie, media en telecommunicatie (TMT);
  • (Digitaal) Intellectueel Eigendom;
  • Legal Due Diligences met speciale aandacht voor gegevensbescherming, IP en IT;
  • Online kansspelrecht.

Jan's praktijk op het gebied van gegevensbescherming is de afgelopen jaren aanzienlijk belangrijker geworden in het licht van de zich ontwikkelende EU-wetgeving (met name de GDPR) en vertegenwoordigt momenteel een groot deel van zijn praktijk. Hij wordt ook regelmatig geraadpleegd door cliënten om hen te begeleiden bij alle juridische aspecten die verband houden met het digitale transformatieproces van hun bedrijf of activiteiten.

Tarieven:

BAM leden: Gratis

BAM Niet-leden: € 49 excl. BTW