Think tanks (1)

 

Een meer verantwoorde marketing vormt een absolute noodzaak in het licht van de huidige reputatie van de discipline, de verandering in het economisch model waarin we leven en de toekomstige uitdagingen die ons allen welbekend zijn.

BAM – Belgian Association of Marketing – koestert de ambitie om marketing binnen de bedrijfswereld om te vormen tot ‘meaningful marketing’ en om daartoe de grootste gemeenschap van marketeers in België te
mobiliseren. Deze fundamentele verandering zal een echte toegevoegde waarde hebben voor de evolutie van marketing én van de maatschappij.

‘Meaningful marketing’ is een middel om een nieuwe vorm van vooruitgang te creëren middels drie hefbomen:
1. Een nieuw model dat stoelt op respect voor de planeet en al haar soorten (mensheid, fauna, flora en mineralen).
2. Een nieuwe levensstijl gebaseerd op het evenwicht tussen behoefte, genot en soberheid.
3. Een maatschappij waarin economie een middel is, en niet een doel: een middel om een evenwicht te bereiken tussen de grenzen van onze planeet en onze menselijke activiteiten.

De zes dimensies van ‘meaningful marketing’

Daarom heeft BAM marketing als het ware opnieuw uitgedacht, vanuit een ‘framework’ van zes dimensies waar je bij het concipiëren van marketing rekening mee moet houden:
1. Purpose
2. Shared values
3. Holistic
4. Collaboration
5. Personal & technology
6. Trust

‘Meaningful marketing’ omvat die zes dimensies. Binnen de ‘meaningful strategic board’, onder leiding van Alain Mayné, wordt voor de praktische uitvoering van dit Framework gezorgd.

5 essentiële Think Tanks

Om deze geëngageerde aanpak van de nodige begeleiding te voorzien, hebben wij vanuit de tendensen die een impact hebben op strategische marketing 5 Think tanks in het leven geroepen:

Sustainability (Nicolas Lambert) stelt alles in het werk om de integratie van duurzame ontwikkeling in de activiteiten van marketeers te bevorderen. In het bijzonder doorheen de fundamentele rol die marketeers spelen in het bieden van (product- en service-) oplossingen, en dus over loutere communicatie heen. BAM neemt met de andere marcom organisaties ook deel aan het ‘CommToZero’-project.

• Diversity & Inclusion (Ilse Van Dyck) integreert de concepten van diversiteit en inclusie in marketing, zowel in de organisatie als in de implementatie van de marketingstrategie. Hoe maak je marketing inclusiever? Een aanpak die het principe van ‘intersectionaliteit’ in marketing in aanmerking neemt. BAM neemt ook deel aan de opstelling van het ‘Diversity & Inclusion’ charter in samenwerking met de
andere marcom verenigingen.

MarTech (Inge Vander Velpen) helpt marketeers bij het maken van goede keuzes met het oog op de ontwikkeling, in de veelheid aan technologische aanbiedingen, van een pertinente en gepersonaliseerde marketing voor elkeen.

Ethics (Florent Diverchy) koestert de ambitie om in marketing het begrip ethiek te verwerken, over de wettelijke aanpak heen.

Health & Wellbeing (Gregory Miller) ontwikkelt een aanpak die de gezondheid en het welzijn van individuen in een post-corona context eerbiedigt. “Wij denken dat gezondheid en welzijn onze belangrijkste troeven zijn, en dat marketingspecialisten wiens merken bijdragen tot een wereld die gezonder en welvarender is, het verdienen om ondersteund te worden opdat hun merken tot in de geesten, de harten en de handen van de mensen zouden doordringen.”

marketing en sustainability inclusion diversity technology privacy Picture2
Meer over deze Think Tank Meer over deze Think Tank Meer over deze Think Tank Meer over deze Think Tank Meer over deze Think Tank

De rijkdom van deze aanpak ligt in het inspireren van marketeers doorheen evenementen en communicatie, het bevorderen van uitwisselingen tussen marketinggemeenschappen in de brede zin van het woord (media, agencies, consultants, research, adverteerders, data providers, digitale experten, ...…) en het vormen van marketeers om het hoofd te bieden aan morgen.

Wens jij aan te sluiten bij een van deze Think Tanks? Stuur een mailtje naar sarah.vyverman@marketing.be