Matrix 2021

Matrix Study: Results

De Matrix-studie wordt uitgevoerd door Phimedia in opdracht van de Belgian Association of Marketing en de Digital Media Association (DMA) en UMA. Doelstelling is om de evoluties in het digitale medialandschap op de voet te kunnen volgen en in kaart te brengen.

Over Matrix

Matrix biedt al voor het achtste jaar op rij een cijfermatige analyse van de digitale investeringen in België. Deze cijfers zijn belangrijk omdat digital niet opgenomen wordt in de Nielsen/MDB-cijfers, die de media-investeringen bundelen. In 2019 was digital volgens de Matrix-studie goed voor 939 miljoen, of 41,1% van de totale bestedingen.

Voor het eerst werd de volledige markt aan digitale bestedingen gevaloriseerd. Ook dit jaar zal Matrix de frequentie van de investeringen, het type van de campagne (Awareness, Drive to Store, Drive to Web) en het aandeel van programmatic buying in digitale investeringen analyseren, en daarnaast de digitale investeringen als percentage van de totale mediamix maar ook in absolute cijfers (€) meegeven en dit sector per sector en met een Noord/Zuid-verdeling.

Op 18 mei 2021 om 12u worden de resultaten van deze 11e wave aan u bekend gemaakt via online sessie. 

Tarieven:

BAM Leden : gratis

BAM Niet-leden: € 49 excl. BTW