header legal day 2018

Legal Day

GDPR: are you ready for it?

Op 24 mei houdt BAM haar jaarlijkse Legal Day.

Het wordt een “grand cru” editie omdat op 25 mei de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in heel de EU van toepassing wordt.

Het programma van de legal day betreft voornamelijk GDPR, maar ook de stand van de Europese hervorming van de e-privacy wetgeving.

Zodra u persoonsgegevens verwerkt, zowel B2C als B2B, bent u door de GDPR betrokken. U zal uw privacyclausules en uw opt-in en opt-out mechanismes moeten herzien. U zal een register en andere documenten dienen op te stellen. De totale beheersing van de gegevensstromen wordt primordiaal. 

Op onze Legal Day van 24 mei zult u de noodzakelijke praktische antwoorden op deze, en vele andere vragen krijgen.

Staatsecretaris De Backer zal de dag inleiden.
Het voorlopig programma vindt u hieronder en zal nog worden aangevuld.

Voormiddag:

 • 9:00 - 9:15: Opening en welkomstwoord  door Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, Philippe De Backer (NL)

 • 9:20 - 10:05: Status en inhoud van de draft e-privacy verordeningMathilde Fiquet, EU Legal Affairs Manager, FEDMA (FR)

  • Na de GDPR is de Europese wetgever begonnen aan de herziening van de e-privacy richtlijn.  De eerste ontwerp teksten van de nieuwe e-privacy verordening zijn uit en roepen belangrijke vragen op in verband met de toestemming voor cookies, de verhouding tot de GDPR, Internet der dingen etc. Mathilde Fiquet geeft een overzicht van het legistieke proces van de e-privacy verordening, van een aantal sleutelbegrippen en legt uit waarom deze tekst voor de digitale economie misschien nog wel disruptiever zal zijn dan de GDPR.

 • 10:10 - 11:55: Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering onder GDPRJohan Vandendriessche, Avocaat-vennoot, Erkelenslaw (NL)

  • De GDPR bevat een aantal bepalingen over geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering. Johan Vandendriessche staat stil bij een aantal vragen die deze nieuwe bepalingen oproepen: wat is nu juist ‘geautomatiseerde besluitvorming en ‘profilering’? In welke mate zijn geautomatiseerde besluitvorming en profilering toegestaan dan wel verboden? In welke mate kunnen geautomatiseerde beslissingen en profileringen worden uitgevoerd voor marketingdoeleinden? Welke invulling heeft de Artikel 29-Werkgroep aan deze begrippen gegeven in haar recente richtsnoeren?

 • 10:55 - 11:15: Koffiepauze

 • 11:15 - 12:00: Verwerkingsgronden onder de GDPRBenjamin Docquir, Advocaat-vennoot, Osborne Clarke (FR)

  • Een verwerking van persoonsgegevens moet steeds steunen op een verwerkingsgrond.  Benjamin Docquir staat stil bij de verschillende verwerkingsgronden die beschikbaar zijn in GDPR, en dit voor zowel gewone als voor de bijzondere categorieën van persoonsgegevens.  Hij duidt aan wat de meest aangewezen rechtsgronden voor welk type van verwerking zijn.  In het bijzonder wordt stilgestaan bij de nieuwe geldigheidsvoorwaarden voor toestemming als verwerkingsgrond.

 • 12:00 - 12:45: Recente Belgische en EU rechtspraak in verband met facebook advertentieproductenGerrit Vandendriessche, Advocaat-vennoot, ALTIUS (NL)

  • In februari 2018 veroordeelde een Brusselse rechtbank Facebook voor schending van de huidige privacy- en cookies wet.  Op Europees vlak is er ook een privacy zaak hangende tegen Facebook.  Gerrit Vandendriessche legt uit waarom facebook in België werd veroordeeld. In het licht van de hangende Europese rechtszaak wordt ook stilgestaan bij de gevolgen van de Belgische veroordeling: kunnen Belgische adverteerders en websites ongestoord verder facebook pixels en plug-ins gebruiken ?

 • 12:45 - 14:00: Lunch en networking

Namiddag: verschillende ronde tafels met workshops / Q&A:

14:00 - 16:00 (keuze tussen 4 ronde tafels met verschillende thema’s)

 • Tafel 1 : Ben ik nu verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, subverwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke?Thierry Léonard, Advocaat-vennoot, ULYS (FR)

  • De verplichtingen onder de GDPR hangen af van de kwalificatie van de rol die een organisatie neemt in verband met de verwerking van persoonsgegevens: is zij verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, subverwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke?  In de praktijk is deze kwalificatie niet steeds even makkelijk.  Thierry Léonard legt uit hoe je de analyse kan aanvatten en wat de gevolgen van een bepaalde keuze zijn.  Hij beantwoordt ook vragen over jouw specifieke situatie.

 • Tafel 2 : Transparantieverplichtingen onder GDPRDominique Pissoort, Legal Advisor, Bisnode (FR)

  • GDPR legt nieuwe en meer verregaande transparantieverplichtingen op.  Dominique Pissoort legt uit welke deze verplichtingen zijn en hoe je daar in de praktijk mee kan omgaan. Wat dien je te melden aan betrokkenen wat niet?  Hoe dien je te voldoen aan de transparantieplicht?  Dominique Pissoort beantwoordt ook vragen over uw specifieke situatie in dit verband.

 • Tafel 3 : Data Protection Officer (DPO)Frederik Van Remoortel, Senior Counsel, Crowell&Moring (NL)

  • De GDPR introduceert de functie van data protection officer (DPO).  Frederik Van Remoortel legt uit wanneer men een DPO moet worden aangeduid en welke functies al dan niet in aanmerking komen als DPO.  Hij licht toe wat de rol en verantwoordelijkheden van een DPO zijn en waar deze best geplaatst wordt in de organisatie.  Frederik Van Remoortel beantwoordt ook vragen over uw specifieke situatie in dit verband.

 • Tafel 4 : Verantwoordingsplicht (accountability) en registerverplichtingJan Decorte, Advocaat-vennoot, KOAN (NL)

  • De naleving van de GDPR houdt ook in dat men de naleving van de GDPR moet kunnen aantonen. Het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten is daar een onderdeel van. Jan Decorte legt uit in welke gevallen de verantwoordingsplicht een rol speelt en hoe je daar in de prakrijk het best mee kan omgaan. Hij beantwoordt ook vragen over uw specifieke situatie in dit verband.

16:00 - 18:00: Koffie en networking

 

Tarieven

BAM Leden: € 199 excl. BTW

BAM Niet-leden: € 299 excl. BTW

Vragen of bijkomende info?

Contacteer ons: BAM, Jeremy Muylaert: 02/234 54 05, jeremy.muylaert@marketing.be