gdpr for agencies

Workshop GDPR - for agencies

De rechten en plichten van het agentschap in het privacy landschap. Wat mag en wat mag niet? Wat moet en wat moet niet?

# workshop

Wat betekent de GDPR voor agentschappen ? Het algemeen kader.

 • Wanneer en in welke mate moet er rekening mee worden gehouden?
 • Wat is de mogelijke impact op de business en mijn manier van werken?
 • Wettelijke verplichtingen versus reputatie en economische belang? Hoe weeg ik deze tegen elkaar af ? Hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe kom ik tot een GDPR conform privacy beleid met de minst mogelijke impact op mijn business en manier van werken?

Hoe dien ik om te gaan met de persoonsgegevens die ik krijg van de klant - of verzamel voor de klant -in het kader van een opdracht?

 • Wat mag en mag niet gedaan worden met die persoonsgegevens ? Hoe kan ik nagaan.
 • Welke zijn de interne maatregelen en procedures die ik moet voorzien om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens voldoende te beschermen zoals de wet dat vereist? Kan de klant extra maatregelen en garanties eisen?  Wat is noodzakelijk en wat is haalbaar?
 • In welke mate en/of onder welke voorwaarden kan ik persoonsgegevens die ik krijg, delen met derden zoals business partners, externe IT dienstverleners, etc.
 • Waar, hoe en hoe lang mag ik de persoonsgegevens bewaren?
 • Waar kan het fout lopen en wat moet ik doen als het fout loopt? Wie is verantwoordelijk voor wat? Wat kan de klant van mij eisen en wat kan ik van de klant eisen? Welke zijn de mogelijke gevolgen en sancties?
 • Met welke andere aandachtspunten dien ik nog rekening te houden ?
  Voorbeelden uit de praktijk.

Doelgroep

Deze workshop richt zich naar de agentschappen en professionals die met de data van hun klanten moeten werken.

 • Communicatie bureaus
 • Media agentschappen
 • PR bureaus
 • Event bureaus
 • Marketing managers en consultants

Spreker

Jan Decorte, Partner Koan

Wat kan u leren met deze workshop?

 • Hoe omgaan met het GDPR conform privacy beleid in het kader van je business
 • Welke maatregelen en procedures verreist zijn en hoe hiermee omgaan.
 • De richtlijnen over de werking met persoonsgegevens. 
 • Bij wie liggen de verschillende verantwoordelijkheden. De mogelijke gevolgen en sancties.

Tarieven

BAM Niet-Leden: € 190 (excl. 21% BTW)

BAM Leden: € 115 (excl. 21% BTW)

Vragen of bijkomende inlichtingen ?

Pascale Cambie – Director BAM LEARN

(02)234 54 03 - pascale.cambie@marketing.be