LEG Webinar_Gerrit_600-200

LEG Webinar - Gerrit Vandendriessche

Elke maand, zal eén van onze vier partners uit de BAM Legal Expert Group (LEG) een webinar presenteren van 30 minuten, gelinkt aan een jurdisch onderwerp binnen Marketing.

De presentatie wordt gevolgd door een Q&A sessie zo kan u achteraf uw vragen stellen.

Deze maand zal Gerrit Vandendriessche, Partner - IT & TMT bij ALTIUS de webinar presenteren.

Titel:

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU na het Schrems II arrest van het EU hof van justitie.

Beschrijving:

Is het nog mogelijk om persoonsgegevens toe te vertrouwen aan partijen die buiten de EU zitten, zoals bijvoorbeeld cloud leveranciers?

Recent vernietigde het Europese Hof van Justitie in de Schrems II zaak het EU-US Privacy Shield adequaatheidsbesluit, op basis waarvan persoonsgegevens makkelijker konden worden doorgegeven naar de US.  Ook het standaard contract dat de Europese Commissie ter beschikking stelde (standaard modelbepalingen), komt onder druk te staan als geldig AVG doorgifte-instrument.

De beschikbare rechtsgronden onder de AVG om op geldige wijze persoonsgegevens door te geven buiten de EU, worden hiermee wel zeer beperkt.

Dit webinar beschrijft de achtergrond van deze rechtspraak en de huidige stand van zaken in verband met doorgiftes van persoonsgegevens buiten de EU.

Bio

Gerrit Vandendriessche[1]

Gerrit Vandendriessche  - ALTIUS

Gerrit Vandendriessche beoefent ICT- en algemeen handelsrecht.

Hij heeft een grote ervaring in computerrecht, privacy- en gegevensbescherming, elektronische communicatie, e-commerce, outsourcing, digitale handtekeningen en certificatie, software, cloud services, verkoop op afstand, marktpraktijken (met inbegrip van (on-line) adverteren) en algemeen handelsrecht.  Hij treedt ook op in ICT-gerelateerde geschillen.

Hij spreekt regelmatig op conferenties en heeft een uitgebreide lijst aan publicaties in de domeinen van ICT- en handelsrecht.

Gerrit is tevens voorzitter van de Legal Hub van de Belgian Association of Marketing (BAM).

Verder is Gerrit lid van ITechLaw en IAPP.

Hij is gastprofessor aan de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Tarieven

BAM Leden: Gratis

BAM Niet-Leden: € 49 excl. BTW