marketing in een netwerk economie

Opleiding - Marketing in een netwerk economie

Data van de sessies: 18 mei, 25 mei

Uur: 09u30 - 17u

Prijs:

BAM Leden: € 1050 excl. BTW

BAM Niet-leden: € 1500 excl. BTW

Locatie: Virtual Classroom

# 2 dagen

De strategische marketingmanager analyseert de omgeving en ontwikkelt strategieën om waarde te creëren voor zowel de klant als de organisatie. Een belangrijk deel van de waarde creatie wordt geleverd door partners uit het netwerk van de onderneming.

In deze opleiding leert u hoe nog meer waarde kan halen uit uw bedrijfsnetwerk.

De meeste bedrijven hebben wel een zicht op hun relaties, partnerships en allianties. Maar bedrijven denken zelden na over de fit van hun portfolio van allianties en hoe ze zelf passen binnen het grotere netwerk van bedrijven.

Deze opleiding werd ontwikkeld vanuit een groeiende behoefte om het netwerk van de onderneming actief te beheren. In de huidige economie zijn we getuige van een sterke stijging van het aantal producten en diensten dat via netwerken wordt geleverd. Bedrijven met sterke netwerkrelaties kunnen op een snellere manier meer toegevoegde waarde te creëren voor hun klanten.

Een netwerk is een onderling afhankelijke coalitie economische entiteiten die zonder hiërarchische controle opereren, maar door dichte laterale verbindingen, wederkerigheid en wederkerigheid ingebed zijn in een gedeeld waardensysteem dat de rollen en verantwoordelijkheden van 'lidmaatschap' definieert. (Kotler, 1999).

Marketing is door zijn ervaring met het managen van interne relaties ideaal gepositioneerd om netwerkrelaties binnen en buiten de organisatie te integreren en te bemiddelen. Aan de hand van theorie en voorbeelden bieden we marketeers een diepgaand inzicht hoe netwerken waarde creëren en hoe ze netwerken kunnen ontwikkelen, beheren en onderhouden. We behandelen in deze opleiding een aantal internationale case studies van bedrijven met een unieke netwerk strategie.

Wat leer je uit deze opleiding:

Na deze opleiding zal je een strategische visie kunnen ontwikkelen hoe je relaties en netwerken activeert, en je je positie in je netwerk verstevigt. We onderzoeken welke netwerkconstructies er bestaan, hoe organisaties zich tot elkaar verhouden en hoe het netwerk product- en dienstinnovaties kan creëren.

In deze mastercursus bestuderen we de onderliggende principes over hoe netwerken waarde creëren. We onderzoeken welke netwerkconstructies er zijn, hoe organisaties zich tot elkaar verhouden en hoe je via je netwerk product- en dienstinnovaties kan creëren. De leerobjectieven zijn:

  • U begrijpt hoe belangrijk het is om de bedrijfsnetwerken te begrijpen en uw positie in het netwerk te visualiseren, en de status die dit met zich meebrengt.
  • U kunt uw bedrijf in het netwerk positioneren en profiteren van netwerkvoordelen.
  • Je ontwikkelt vaardigheden om strategieën te ontwerpen om actief je netwerk te ontwikkelen en vorm te geven om waarde voor de klant te creëren.

Programma

De samenwerkingsrelaties tussen bedrijven die een belangrijke informatie-uitwisseling met zich meebrengen: partnerschappen, allianties, connecties en joint ventures.

  • Persoonlijke netwerken: hoe mensen netwerken uitbouwen in organisaties.
  • De rol van marketing in netwerken: netwerkbeheer, interne netwerken en netwerken optimaliseren.
  • Typische network constructies zoals virtuele netwerken, opportuniteitsnetwerken, twee-zijdige netwerken en innovatienetwerken.
  • Netwerkvoordeel creëren: hoe kunt u uw positie in het netwerk versterken?
  • Klantverbonden strategieën: hoe digitale technologie wordt gebruikt om continue relaties met klanten te ontwikkelen.

Marketing Network Canvas Framework
De opleiding ‘Marketing in een Netwerk Economie’ is ontwikkeld aan de KU Leuven voor de master studenten van de opleiding Strategisch Marketing Management. Het ‘Marketing Network Canvas’ is een business tool die aan de hand van 8 bouwstenen beschrijft hoe marketers het network kunnen visualiseren en ontwikkelen.

Vragen?

Wil je detailinformatie over de opleidingen of workshops en welke het beste passen bij jouw profiel en toekomstplannen?

Pascale Cambie – Director BAM=LEARN

(02)234 54 03 - pascale.cambie@marketing.be