5G: STAND VAN ZAKEN MET DE NIEUWE REGERING

Zes maanden van COVID-19 resulteerde in zes jaar digitale vooruitgang. Het digitale is belangrijk voor de BAM-leden, die voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen zijn en experts die gebruik maken van marketing. Digitaal is de standaard geworden. Martech behoort meer en meer tot het dagelijks leven. Met COVID-19 hebben ze hun digitale werkwijze versneld moeten aanpassen op het gebied van productie, distributie, communicatie en telewerken. Dit alles vereist een snelle en veilige telecommunicatie-infrastructuur die in staat is om aan de groeiende vraag naar digitalisering te voldoen. Vandaar het belang van 5G. Snelheid is de uitdaging!

Ivan_250-145

 

Marketingtechnologie wordt steeds belangrijker met zeer concrete marketingtoepassingen zoals sociale media, mobiele toepassingen, video, personalisatie, de cloud, ..... De 4P's van marketing kunnen niet meer zonder technologie worden toegepast. De digitale omgeving moet behouden blijven voor ons bedrijf. 

Meer in het algemeen is de digitale evolutie ook onomkeerbaar in een maatschappij waar objecten verbonden worden om de productie van producten, de mobiliteit, de milieumonitoring, het energieverbruik en de openbare dienstverlening aan de burger te optimaliseren. Voor slimme steden is 5G een must.

Daarom is BAM bij de studiediensten van de democratische politieke partijen langs geweest. Ze hebben geluisterd. BAM heeft onder andere deelgenomen aan een studie van het Jean Gol-centrum: "5G : La vitesse est le défi" . Er zijn verschillende artikelen, geschreven door BAM” over dit onderwerp gepubliceerd, opdat 5G opgenomen wordt in het regeerakkoord.

Concreet moet de federale overheid snel een oplossing vinden voor de impasse waarin de veiling van de frequentiebanden die nodig zijn voor 5G in een impasse verkeert. Deze situatie is geblokkeerd door het gebrek aan overeenstemming over de verdeelsleutel voor de verwachte inkomsten tussen het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau. En de gedeeltelijke maatregelen die de vorige regering nam, zijn niet voldoende.

Het onder meer het  optreden van BAM heeft een invloed gehad op het regeerakkoord, dat in dit verband luidt:  « Er zal op korte termijn een draagvlak bij alle stakeholders gecreëerd worden voor de invoering van 5G en de uitrol van glasvezel. Daarbij zal rekening gehouden worden met de wetenschappelijke informatie ter zake (incl. gezondheidsaspecten), evenals de veiligheidsaspecten, de impact op het energieverbruik en de bevoegdheden van de deelstaten... De federale regering organiseert de 5G-veiling zo snel als mogelijk en engageert zich om een akkoord te vinden met de deelstaten over de verdeling van de opbrengsten met een groter aandeel voor de gemeenschappen in de verdeling van de éénmalige én jaarlijkse opbrengsten van de veiling van het spectrum voor mobiele breedband.  Daarbij wordt rekening gehouden met het belang van media (wat gemeenschapsbevoegdheid is) in het frequentie-gebruik. In afwachting van een akkoord over de verdeling wordt de opbrengst op een rekening geblokkeerd totdat met de deelstaten een akkoord wordt gevonden over de verdeling.».

De 5G-zaak is een goed voorbeeld van waarom digitalisering een gebied is dat verder gaat dan de silo van een overheidsportefeuille of beleidsniveau. Daarom pleit BAM ook voor de benoeming van een Chief Technological Officer op de kanselarij van de eerste minister. Dit is een vrouw of een man met expertise en gezag, die in staat is om alle spelers in de digitale economie bij elkaar te brengen: vakbonden, werkgevers en de verschillende machtsniveaus. Hij of zij moet in staat zijn om economische spelers samen te brengen rond een aantal belangrijke actuele kwesties zoals 5G, internetbeheer, kunstmatige intelligentie, enz.

Een zaak om te volgen.

Nu de ministeriële portefeuilles zijn verdeeld, ontwikkelt BAM zijn lobbyaanpak uit ten aanzien van de verschillende overheidsdepartementen. Dit zal het onderwerp zijn van een volgend artikel.

Wie is Ivan Vandermeersch?

Ivan Vandermeersch is sinds juni 2017 secretaris-generaal van BAM (Belgian Association of Marketing) en focust zich in die rol op de lobbying van BAM, op de diverse beleidsniveaus. Hij maakt deel uit van de BAM Expert Hub Legal en is tevens betrokken bij de Expert Hub Marketing & Technology. Parallel is hij ook actief bij FEDMA, de Federatie van Europese Direct en Interactive Marketing (www.fedma.org) als lid van de raad van bestuur (voorheen vice-president en secretaris-generaal). Hij is lid van de commissie Digital Economy en Marketing & Advertising van het ICC, International Chamber of Commerce (https://iccwbo.org/).   Hij blogt op The Ivan Vandermeersch Daily (https://paper.li/ivandermeersch#/) en verdiept zich onder andere in de relatie tussen privacy en AI.

Over dit artikel:

Publicatiedatum: 21 oktober 2020

Redacteur: Ivan Vandermeersch