Als innovatie en samenwerking hand in hand gaan

In een wereld waarin innovatie vaak een individueel gegeven is, werpt Fred Colantonio met zijn boek ‘Innover à tous les coups… ou presque!’ een andere blik op dat paradigma. Het werk toont het belang van samenwerking als proces in alle projecten en op alle domeinen. Een slimme en verfrissende visie van een unieke auteur, in een tijdperk waarin eenheidsdenken beschouwd wordt als het hoogste goed.

MBOTY 250-145

 

Laten we het eerst even hebben over de titel van het boek: een broze evenwichtsoefening tussen provocatie en stimulans. “Innoveren is wellicht iets dat je altijd kunt. Ik wil nochtans niet beweren dat lezers gewoon door dit boek te lezen per definitie zullen veranderen in vernieuwers”, aldus de auteur. “Daarom de toevoeging van ‘bijna’ in de titel, om de dingen wat te relativeren.”

Als gediplomeerd criminoloog is Fred Colantonio het gewend om robotfoto’s te schetsen. Dat talent gebruikt hij elke dag in zijn job die erin bestaat bedrijven te begeleiden op hun pad naar verandering en innovatie. “Ik heb vaak gezien hoe mensen reageren op innovatie”, pleegt hij dan ook te zeggen.

Storytelling vertelt… verhalen

Een gedetailleerde analyse leert dat een van de essentiële pijlers van het boek berust op samenwerking. Daarmee maakt het komaf met de storytelling, gebaseerd op de mythe van de unieke en almachtige innovator, naar de al te vaak aangehaalde voorbeelden van Jeff Bezos en Amazon, Mark Zuckerberg en Facebook of Elon Musk en Tesla. Fred bevestigt: “Bij het werken aan mijn vorige boeken, die gewijd waren aan het individu, werd het me al snel duidelijk dat solitair succes niet tegelijk duurzaam kan zijn. Kortom, de mythe van de geniale ondernemer die het licht zien, getuigt van een romaneske visie op de zaken. Ik denk dat we vandaag een horizontalisering van de verhoudingen beleven, wat het mogelijk maakt de impact van samenwerkende factoren beter in de verf te zetten. Er breekt een tijd aan waarin gelukkig almaar meer waarde gehecht wordt aan teamwerk. Bovendien zijn de meeste projecten zo complex en versnipperd geworden dat het antwoord op alle vragen die zich aandienen om ze tot een goed einde te brengen, almaar minder van een enkele persoon kan komen. Tot slot zijn de realisatietermijnen kort. De vragen die binnen projecten rijzen, moeten dus snel beantwoord worden. Dat vraagt bijgevolg meerdere competenties.”

Maar kunnen deze mooie verhalen van alleswetende ondernemers die breed uitgesmeerd worden op televisie en in de kranten, niet tot een zekere frustratie leiden bij de nummers twee op de ladder, die eeuwig in de schaduw staan? Waardoor de creatieve of innoverende processen vertragingen oplopen? De auteur denkt van niet: “Mensen die achter de schermen van de held waarover iedereen het heeft werken, vangen minder wind en kunnen daar, precies om die reden, meestal goed mee om. Enerzijds voelt niet iedereen de behoefte om in de kijker te lopen. Anderzijds zitten ze op de eerste rij om de mogelijke nadelige gevolgen van een overdreven exposure in te schatten.”

“Ook het coronavirus kan deuren openen”

Verder benadrukt het boek ook hoe belangrijk het is beperkingen te kunnen transformeren tot kansen. De beste illustratie van deze theorie wordt (niet) toevallig geleverd door de actualiteit van vandaag. De diepgaande wijziging die onze levenswijze nu doormaakt vanwege de maatregelen om de coronapandemie in te dijken, verplicht ons tot dagelijkse innovatie. “De toekomstige innovatie zal zeker interessant observatiemateriaal vormen”, bevestigt Colantonio. “Want mensen zullen samen teruggrijpen naar wat al bestaat.”

Met andere woorden, we zullen wellicht meer en beter gebruikmaken van bestaande tools als Skype, Dropbox en konsoorten. Geen echte nieuwigheden dus, maar deze crisis zal misschien de tot dusver weigerachtige gebruikers definitief over de streep trekken. Het zou veeleer gaan om een versnellende beweging. “Met de wind in de rug zullen we deze technieken die sommige mensen nog niet goed kennen - hoewel ze al jaren bestaan - meer gebruiken. Het is ook niet uitgesloten dat sommigen met nieuwe mogelijkheden zullen komen dankzij deze tools en deze situatie. Ik durf dus zonder enig cynisme en met alle respect voor mensen die met de ziekte geconfronteerd worden te stellen dat als we de situatie met de nodige afstand bekijken, het coronavirus ook deuren kan openen.”

In het algemeen en als we naar het verleden kijken, is duidelijk in welke mate grote vernieuwers altijd hun voordeel gedaan hebben met externe omstandigheden of met een paradigmawissel. Dat geldt bijvoorbeeld voor IBM dat het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog ponskaarten leverde. Met het succes dat daaruit voortvloeide.

Toch is geniale en wereldwijde innovatie volgens de auteur niet systematisch wenselijk. “We zijn niet verplicht om elke dag het nieuwe Facebook uit te vinden. Diegene die op een dag op het idee kwam een zeefje bovenaan in een pot augurken te voorzien, is ook een vernieuwer.”

Tot slot mogen we nooit vergeten dat innoveren maar het begin van een proces is. Dat benadrukt het boek met een citaat van Lewis Emmett Platt, de CEO van Hewlett-Packard: “Wat ook geleid heeft tot je succes in het verleden, zal niet zorgen voor je succes van morgen.”

“Na de ontwikkeling van elk vernieuwend concept, komt het er immers op aan het product te verkopen, te communiceren en vooral vooruit te helpen. Innovatie is, in eender welke sector en wat ook zijn omvang is, een aanpak die nooit ophoudt.”

 

Over het marketingboek

Bij BAM stellen we alles in het werk om onze leden te inspireren. Met dat doel vestigen we geregeld hun aandacht op interessante publicaties over marketing, door boekkritieken door te geven, verslag uit te brengen over presentaties, samenvattingen te brengen van rondetafelgesprekken, enz. Op het einde van het jaar kunnen onze leden het Marketing Book of The Year kiezen uit onze selectie.

 

Over dit artikel

Publicatiedatum: 27 maart 2020

Redacteur: Frédéric Vandecasserie