5G in Brussel en Walloniƫ : snelheid is de inzet!

De Brusselse regering stelt in haar regeerakkoord van 17 Juli 2019 dat ze wil meewerken aan de invoering van 5G in de hoofdstad, en aan de uitvoering van het protocolakkoord tussen de vorige regering en de telecomoperatoren om de start van 5G mogelijk te maken. Dit protocolakkoord omvat een versoepeling van de emissienorm tot 14,5 V/m (volt per meter). Het Waals regeerakkoord, vers van de pers, gaat er blijkbaar ervan uit dat de bestaande normen in stand gehouden worden. Problematisch.

 

Lobby News sept network

 

Onze creatieve en innovatieve marketing community zet sinds meerdere jaren voluit in op de digitale maatschappij met marketing- en communicatie gedreven technologie zoals bijvoorbeeld (Big) Data & AI, Digitization, Cyber Security, eXtended Reality. Belangrijke topics zoals Privacy / GDPR, Strategy, Change, Growth worden er behandeld..

Dankzij het internet leven we in een wereld waarin ondernemingen en consumenten met elkaar in gesprek gaan. Consumenten zijn consuactoren geworden. De rollen van producenten en consumenten beginnen in elkaar te lopen en te versmelten.

Marketing is niet meer digitaal technisch neutraal. Daarom is de sector bezorgd voor een duurzame ontwikkeling van dit land waar nanotechnologie en artificiële intelligentie hedendaagse wereldwijde uit te spelen troeven zijn. Een goed functionerend digitaal kader is vandaag onontbeerlijk voor het functioneren van onze sector.

De emissienorm tot 14,5 V/m (volt per meter) voorzien in het Brussels regeerakkoord is echter onvoldoende om een volwaardig 5G-netwerk mogelijk te maken. En in Wallonië gaat men ervan uit dat men de normen van het decreet van 3 april 2009 zal aanhouden.

In punt 5 « Le déploiement de la 5G » op pagina 19 zegt het Waalse regeerakkoord : « Le déploiement de la cinquième génération du standard pour la téléphonie mobile (5G) ne peut toutefois se réaliser sans prendre les précautions qui s'imposent. Les nouveaux déploiements technologiques en matière de transmission des données (5G et autres) se feront après évaluation sur le plan environnemental (dont impact sur la biodiversité et la faune), de la santé publique (en se basant notamment sur les études existantes qui analysent les incidences sur la santé des populations exposées), de l'efficacité économique, de la sécurité des données et de respect de la vie privée. La mise en œuvre de la 5G respectera les conditions du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires. »

Geen enkele ernstige studie wijst erop dat het 5G-netwerk schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid. Indien de Waalse en Brusselse regeringen uit “voorzorg” hieromtrent allerhande onderzoeken laten uitvoeren, valt te vrezen dat 5G er nooit komt.

Volgens Agoria in Le Soir (29/7/2019), als de stralingsnorm in Brussel niet verandert, zal het 4G-netwerk in de komende drie jaar tijdens de drukste uren van de dag dichtslibben. Reeds vóór begin 2020 zouden er problemen ontstaan en tegen 2022 zou het hele Brusselse Gewest het netwerk deze moeilijkheden kennen.

De startnota van Bart De Wever van 12/8/2019 stelt daarentegen resoluut: “Vlaanderen moet smaakmaker en voortrekker worden op het vlak van toepassingen in de nieuwe dataeconomie. Onze bedrijven geven we maximaal kansen om door te groeien tot Europese topspelers: met extra risicokapitaal, gerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling, een gebiedsdekkend 5G-netwerk, soepele vergunningsprocedures alsook toponderwijs dat onze kinderen voorbereidt op een snel evoluerende toekomst”.

Het gaat vooral om nieuwe technologieën en uitdagingen inzake o.a. Artificiële Intelligentie, vlottere mobiliteit, openbaar vervoer, elektrisch fietsen, zelfrijdende voertuigen, eHealth, energiezuinigheid, slimme meters, het opvangen van de vergrijzing. Het 5G-netwerk biedt een oplossing voor tal van maatschappelijke problemen.

De VS en China rollen deze communicatietechnologie nu al uit met het oog op een volledige dekking in 2020. De bedoeling van Europa, waarvan Brussel de hoofdstad is, men er quasi overal over een ononderbroken 5G-dekking beschikt met snelle downloadsnelheid.

Dit probleem moet dringend worden aangepakt. Het gaat gewoonweg om de nieuwe economie. “Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don't think anybody can talk meaningfully about one without the talking about the other”. Bill Gates

Rekening houdend met zowel het algemeen belang als met de specifieke sectorbelangen heeft BAM een nota opgesteld en neemt contacten op, wijzend op de urgentie van de problematiek. U kunt deze nota hieronder vinden. Deze nota gaat in op de verschillende componenten van de problematiek.

5G draagt bij aan de economie, mobiliteit, gezondheid, energie en de vergrijzing van de bevolking. Elke politieke partij zou zijn ding erin moeten vinden. Er is werk aan de winkel voor de politiek.

 

Wie is Ivan Vandermeersch

Ivan Vandermeersch is sinds juni 2017 secretaris-generaal van BAM (Belgian Association of Marketing) en focust zich in die rol op de lobbying van BAM, op de diverse beleidsniveaus. Hij maakt deel uit van de BAM Expert Hub Legal en is tevens betrokken bij de Expert Hub Marketing & Technology. Parallel is hij ook actief bij FEDMA, de Federatie van Europese Direct en Interactive Marketing (www.fedma.org) als lid van de raad van bestuur (voorheen vice-president en secretaris-generaal). Hij is lid van de commissie Digital Economy en Marketing & Advertising van het ICC, International Chamber of Commerce (https://iccwbo.org/).   Hij blogt op The Ivan Vandermeersch Daily (https://paper.li/ivandermeersch#/) en verdiept zich onder andere in de relatie tussen privacy en AI.

 

Klik hier om de BAM nota te downloaden