e-Privacy statement: e-Privacy, een bedreiging voor het ecosysteem van marketing en digitale reclame.

e-Privacy, een bedreiging voor het ecosysteem van marketing en digitale reclame.

Brussel. 20 november. Het Europees Parlement heeft op 26 oktober laatstleden een tekstvoorstel aanvaard voor de toekomstige e-Privacy verordening.

Zoals hij nu voorligt, vormt deze tekst een ernstige bedreiging voor alle spelers in het ecosysteem van marketing en digitale reclame. In het bijzonder omwille van de eis om een vrijwillige voorafgaande instemming. 

BAM

 

De Belgian Assocation of Marketing (BAM) heeft dan ook het initiatief genomen om de belangrijkste betrokken vakverenigingen samen te brengen teneinde de situatie door te lichten en een gemeenschappelijk standpunt te bepalen, wat de enige manier is om de voorliggende tekst te doen evolueren. 

Het wetgevend proces is immers gelukkig niet afgesloten, wat een opening laat om deze tekst in een richting te laten evolueren die beter overeenstemt met de belangen van het ecosysteem van marketing en digitale reclame én het belang van de consument. 

Zie document voor standpunt in bijlage.

Download de BAM position paper