Marketing Boek: Alexander De Croo over ‘Digitalis’

Laten we de digitalisering volop omarmen en proberen om van België de hoofdstad van ‘Digitalis’ te maken. Die stevige ambitie koestert Thierry Geerts, Country Manager van Google in ons land in zijn boek. We legden ze voor aan Alexander De Croo, federaal minister van Digitale Agenda.

 

Alexander de croo_600-250

 

Wat vindt u van de stelling die Thierry Geerts inneemt? 

Ik ben het er helemaal mee eens. Te vaak en te lang heerste een gevoel dat het digitale ons overkomt en dat de overheid ons ertegen moet beschermen. Thierry Geerts haalt heel terecht aan dat we het mee vorm kunnen geven en er ook onze maatschappij mee kunnen verbeteren. Daarnaast trekt hij ook het digitale open: het gaat niet enkel over Google en start-ups, maar ook over het digitaliseren van klassieke sectoren van onze economie en betere digitale vaardigheden van iedereen.

Bent u ook een techno-optimist? 

Absoluut. Door de digitalisering te omarmen creëren we heel wat nieuwe kansen. Maar natuurlijk ben ik niet blind voor de gevaren. Mensen hebben het vaak moeilijk met de snelheid waarmee technologie de wereld verandert. We moeten er dus voor zorgen dat ze vertrouwen hebben. Dat kan door ze te informeren, ze sterker te maken en ze de kans te geven het mee vorm te geven. 

Wat vindt u zelf van de positie van ons land inzake digitalisering? 

We staan alleszins sterker dan wat de gemiddelde Belg op deze vraag zou antwoorden. Uit zowat elk wereldwijd onderzoek blijkt dat België één van de voortrekkers is. Maar dat blijft vaak onder het wateroppervlak. Dat komt omdat ons land sterker staat in B2B dan in B2C en dat is natuurlijk minder zichtbaar. Komt daar nog bij dat we onze successen niet vieren. Thierry vindt wel dat we dat moeten doen: hij toont ambitie en daar hou ik van. 

Bent u het ermee eens dat vooral de overheid en de bedrijven nog initiatief moeten nemen? 

Zeker. Het is onze taak om te zorgen voor slimme regels die een stabiele basis zijn voor innovatie. Daarnaast moeten overheden zelf meer koploper zijn inzake hun eigen digitalisering. Op dat vlak nemen we ook een hele reeks initiatieven. Digital Minds for Belgium is bijvoorbeeld een groep mensen die ons daarbij inspireert. De mobiele app Itsme® is baanbrekend op het vlak van online identificatie en de eBox ontwikkelen we verder als persoonlijke digitale postbus, gekoppeld aan andere tools als Doccle.

Door dit soort initiatieven stimuleren we digitalisering. Ons land kwam ook als eerste Europese land met wetgeving die inspeelde op de deeleconomie. Tot slot moeten we zorg dragen voor ons talent. Dankzij de digitalisering kan elke dienst of elk product van overal komen. Alleen talent verplaats je niet zo snel. Op vlak van onderwijs is er zeker nog werk. Mijn zonen zijn nu 10 en 7 en zullen later misschien een job uitoefenen die vandaag nog niet bestaat, maar we moeten ze nu al voorbereiden op vaardigheden die ze zeker nodig zullen zijn. Denk aan goed kunnen samenwerken, het omgaan met falen en het stimuleren van creativiteit. 

Zijn er elementen in het boek waarmee u het niet eens bent? 

Thierry Geerts kan wat politici niet kunnen: een wit blad nemen en de ideale situatie uittekenen. De realiteit is complexer natuurlijk. Maar die botsing hebben we soms nodig om zaken in gang te zetten. Thierry heeft ook de neiging om enkel de positieve kant te zien, maar dat vind ik wel prettig en het stimuleert je denken. Dat is ook natuurlijk zijn bedoeling met dit boek. 

Denkt u dat de gemiddelde lezer iets zal bijleren? 

Hij zal zeker iets opsteken over hoe technologie jobs creëert. Men denkt dat het jobs vernietigt, maar er hebben nog nooit zoveel mensen gewerkt als nu. 

Hoe linkt u de digitalisering aan vrouwenrechten, het thema van uw eigen boek ‘De eeuw van de vrouw’

We gaan naar een wereld waarin vrouwelijke talenten belangrijker worden. Ik denk aan emotionele intelligentie en multitasken. Maar toch is het aantal meisjes in STEM- en ICT-richtingen zeer laag. Terwijl we weten dat meisjes evengoed zijn op het vlak van wiskunde. We kunnen het ons niet veroorloven om hun talenten te laten liggen! Bij het doorbreken van de genderpatronen die daar spelen, is er nog veel werk.

 

Over de rubriek "Het marketingboek"

Bij BAM stellen we alles in het werk om onze leden te inspireren. Met dat doel vestigen we geregeld hun aandacht op interessante publicaties over marketing, door boekkritieken door te geven, verslag uit te brengen over presentaties, samenvattingen te brengen van rondetafelgesprekken, enz. Op het einde van het jaar kunnen onze leden het Marketing Book of The Year kiezen uit onze selectie.