Meaningful Marketing Framework

Onze maatschappij maakt, in het licht van een aantal grote uitdagingen, een existentiële crisis door. In die context spoort de Belgian Association of Marketing (BAM) zijn leden en het bedrijfsleven in het algemeen aan tot een paradigmashift die ons, burgers, ten goede komt.

BAM ontwikkelde daartoe, met de hulp van experts en de academische wereld, een holistisch manifest en een prototype voor bedrijven om zichzelf te evalueren. Die tools moeten organisaties toelaten om hun huidige positionering te bekijken en, met de marketeer als gids, een route uit te stippelen in functie van de waarden en trends van morgen.MMF_100220

“Meaningful Marketing”: ondernemen ten dienste van de samenleving

Voor BAM gaat ‘Meaningful Marketing’ veel verder dan de huidige CSR-‘hype’ (Corporate Social Responsability), die er vooral op gericht is het geweten van beslissingsmakers te sussen. Het idee van dit nieuwe model: niet gewoon meer doen, maar vooral beter doen, dankzij een nieuwe manier van zakendoen die bedrijven toelaat hun business op lange termijn veilig te stellen.

Een team van experts heeft zich daarvoor een jaar lang toegelegd op het definiëren van een aantal parameters en een code, om zo een kader (framework) te creëren dat afgetoetst werd met de academische wereld. Het resultaat is een concreet parcours dat opgebouwd is rond zes essentiële punten dat merken moet helpen om zich opnieuw ten dienste van de samenleving te stellen.

Dit is geen dogma”, verduidelijkt Alain Mayné, voorzitter van de Expert Hub Communication bij BAM. “Het is een evoluerend project dat draait rond co-creatie, met input van alle betrokken partijen en op lange termijn. Of het nu gaat om andere beroepsverenigingen, testgroepen van consumenten of strategische comités uit de industrie: we willen zo veel mogelijk spelers in dit traject betrekken.”

Het einddoel is de ontwikkeling van een analytische tool, die bedrijven toelaat het maatschappelijk draagvlak voor hun businessmodel in kaart te brengen en na te denken hoe ze concreet kunnen bijdragen tot een duurzamere samenleving. Het model zal nog getest en bijgeschaafd worden tot een volwaardige, wetenschappelijk gevalideerde tool, die gepresenteerd wordt op het BAM Marketing Congres van 2 en 3 december.

Zonder fatalistisch te willen zijn: we zijn er echt van overtuigd dat dit voor ondernemingen en marketeers de way to go is als ze niet enkel willen overleven, maar floreren, en dat in het belang van ons allen”, besluit Annie Courbet, vicevoorzitster van BAM. “Meaningful Marketing heeft tot ambitie het bedrijfsleven de zin te geven die de consument terecht van haar eist.”

Download het Meaningful Marketing Framework

Voor meer informatie rond dit initiatief kan u terecht bij sarah.vyverman@marketing.be.