Meaningful Marketing Framework

"Geen dogmatisme in dit proces! "zegt Alain Mayné, voorzitter van de Meaningul Marketing Steering Committee. "Net zoals bij onze academische partners is het onze ambitie om dit evoluerende project deel uit te laten maken van een langdurig co-creatieproces met alle betrokken spelers. Of het nu gaat om andere beroepsverenigingen, consumententestgroepen, denktanks uit de industrie, etc., we willen zoveel mogelijk mensen aan boord van deze reis krijgen. »

Het uiteindelijke doel is om een echt evolutionair analyseraster op te zetten dat een bedrijf in staat stelt om zijn verankering en de mogelijke overgang naar meer betrokkenheid bij wat nu echt belangrijk is, te visualiseren. Het doel is nu om het model te toetsen aan de realiteit van de dagelijkse praktijk en er zo een wetenschappelijk gevalideerd instrument van te maken.

"Zonder een simplistische Darwinistische logica te willen aangaan, zijn wij ervan overtuigd dat dit een actief engagement is voor de onderneming en haar marketeer om niet alleen te blijven bestaan, maar ook en vooral om te bloeien in het belang van iedereen", besluit Annie Courbet, Vice President van BAM. "Betekenisvolle marketing heeft tot doel het bedrijfsleven de betekenis te geven die de consument terecht van het bedrijf verlangt. »

Download de volledige presentatie

 

 

 

 

MMF_SPIDER

 

 

 

Meaningful Marketing in het hart van BAM's activiteiten

Het Meaningful Marketing Framework is nu de motor van BAM. Het vormt de kern van de activiteiten van BAM, waaronder het jaar Marketing Congres sinds 2019. Het staat ook centraal bij de Belgian Marketing Awards die BAM in 2020 in samenwerking met ACC, BMMA, CUBE, FEB en UMA in het leven heeft geroepen. Het Meaningful Marketing Framework wordt gebruikt als leesrooster om de aan de jury voorgelegde dossiers te analyseren.

Bezoek de website van het BAM Marketing Congress.

Bezoek de website van de Belgian Marketing Awards.

Meaningful Marketing Framework

Het Meaningful Marketing Framework is het resultaat van een diepgaande reflectie door experts uit de industrie en de deelname van de academische wereld. Het stelt bedrijven, wie ze ook zijn, in staat om hun huidige positionering en de te volgen weg te onderzoeken in termen van relevantie voor toekomstige waarden en trends.

Dit kader stelt een zeer concreet traject voor, gebaseerd op zes essentiële pijlers voor merken om hun bedrijf weer ten dienste te stellen.

 

Evoluties

De evolutie van het Meaningful Marketing Framework is in handen van Alain Mayné (Hoet & Hoet) die samen met Annie Courbet (Brocom), Koen Van Impe (&Koo) en Dominique Vercraeye (Chosen Group) de toegewijde Steering Group voorzit.

Naast de ontwikkeling van het kader zelf, werkt de groep aan een kwalitatieve studie die ons in staat zal stellen om over te gaan naar de tweede fase, de implementatie van een evaluatie-instrument. Dit instrument zal het met name mogelijk maken om zijn positie ten opzichte van elk van de zes pijlers te beoordelen en zichzelf te vergelijken met bedrijven in dezelfde sector.