Piet Colruyt: bedrijven en ngo’s dichter bij elkaar

Piet Colruyt: “Het model tussen ngo's, private bedrijven en overheden moet getransformeerd worden”

Tonnen plastic in de oceanen, de klimaatopwarming, kinderarbeid, politiegeweld tegen minderheden, de wereldwijde vleesconsumptie, de stikstofdioxide die we dagelijks in Brussel inademen. Je kan je timeline of de krant niet meer openslaan of je wordt geconfronteerd met een maatschappelijk probleem.

 

Piet colruyt 600 - 250

 

Astrid Leyssens, oprichter van Do Good Companies en co-voorzitter van de expert hub 'Marketing & Society', zette tegenover dat onheil een positieve boodschap: marketeers kunnen die problemen oplossen of alleszins een verschil maken door aan purpose driven marketing te doen en dit centraal te stellen in hun marketingafdeling. Om die boodschap luider te laten klinken, liet de expert hub Piet Colruyt aan het woord. De aandeelhouder van de supermarktketen die zichzelf een sociaal ondernemer en impact investeerder noemt, werkte mee aan het boek 'Allemaal sociaal 3.0. Kunnen ondernemers de wereld redden?'. Voor de gelegenheid veranderde hij in zijn powerpointpresentatie het woord 'ondernemers' in 'marketeers'. 

Piet Colruyt kreeg interesse in sociaal ondernemerschap toen hij het boek 'How to change the world. Social entrepreneurs and the power of new ideas' van David Bornstein en de organisatie Asoka leerde kennen. “Door dat boek wist ik wat ik wilde doen in mijn leven. Daarvoor wist ik niet echt wie ik was”, aldus Colruyt. 

“Uit onderzoek”, zo steekt hij van wal, “blijkt dat er 4500 miljard nodig is om de grote wereldproblemen op te lossen. De overheid steekt er momenteel 1500 miljard in. We mankeren dus 3000 miljard en dat bedrag moet van bedrijven en ondernemers komen.” De observaties van Piet Colruyt worden ondersteund door de resultaten uit de meest recente editie van de Trust Baromer, het grootschalige onderzoek van PR-bureau Edelman. Daaruit blijkt dat consumenten voor het eerst meer vertrouwen hebben in bedrijven in plaats van de overheid voor het oplossen van maatschappelijke en sociale problemen. Verder merkt Piet Colruyt op dat het model tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties (ngo's) en overheden niet helemaal meer werkt. De private bedrijven (de rechterzijde) voelen een maatschappelijke druk en klassieke non-profit bedrijven (de linkerzijde) voelen een financiële druk. Het model zal dus transformeren, aldus Colruyt. 

Hij gaf daarna een paar voorbeelden van zowel bedrijven uit de linkerzijde die opschuiven naar de rechterzijde als vice-versa. Zo is er Apopo (opgericht door Bart Weetjens) die in Mozambique ratten inzette om landmijnen te kunnen detecteren. Daarna merkte hij dat ratten ook het ideale ruikorgaan hebben om de dodelijke ziekte tuberculose binnen de 10 seconden te kunnen detecteren bij mensen. Een groot voordeel ten opzichte van medische testen die tot een week kunnen duren. Apopo probeerde daarna tevergeefs om zijn model ook in de havens om te zetten om aldus cocaine en andere illegale transporten te kunnen opsporen. 

Streetwize is dan weer een consultant die samen met straatkinderen niet-alledaagse trainingen en workshops aanbiedt aan bedrijven. Zo ging het management van Nike op teambuildingdag in de riolen van Boekarest. Alle winsten van Streetwize vloeien naar Mobile Schools, een vzw die straatkinderen wereldwijd helpt. 

Re-Vive vervolgens is een Belgische projectontwikkelaar waarin Piet Colruyt heeft geïnvesteerd. Het houdt zich bezig met de duurzame transformatie van oude industriële sites of verlaten sites in de steden, meer bepaald door er woningen op te bouwen. Zo wordt de druk op de schaarse open en groene ruimtes weggenomen. Met Re-Vive stond Piet Colruyt ook mee aan de wieg van Inclusio, een privaat vastgoedinvesteringsfonds met als missie bij te dragen aan een oplossing voor de huisvesting van zwakke bevolkingsgroepen. 

Als voorbeeld binnen de Colruyt Group haalde de spreker nog het voorbeeld aan van het receptenboekje 'Aan Tafel in 1-2-3 euro' dat Colruyt in samenwerking met Netwerk tegen Armoede en OCMW Kortrijk ontwikkelde.

“Samenwerkingen tussen de linker- en rechterzijde zijn mogelijk en opportuun als de vooroordelen tussen beide zijden worden weggewerkt”, besluit Piet Colruyt. Daarmee bedoelt hij dat er ook best winst mag gemaakt worden met sociale ondermingsactiviteiten van bedrijven. “Sociaal ondernemen is niet anders dan gewoon ondernemen. Als je als bedrijf iets duurzaams wilt opzetten en aan sociaal entrepreneurship wilt doen, is het beter om winstgevend te zijn. Het project zal des te duurzamer zijn.”

 

De presentatie van Piet Colruyt is hier beschikbaar