BAM_rvb_1862x500

 

BAM Raad van Bestuur - Verkiezingen 2020

Tijdens de Algemene Vergadering van BAM op 10 juni 2020 zullen verkiezingen plaatsvinden om de leden van de Raad van Bestuur te hernieuwen.

Dit bestuur vormt het hart van de vereniging. Deze definieert de strategie en stelt de doelstellingen van de vereniging. Het is een bijzonder actieve en dynamische uitwisselingsplaats.

Benieuwd naar de huidige Raad van Bestuur? Klik dan hier.

Kandidaten - 2020

1) Raf Van Puyvelde - 4P Square

Raf

 

 

 

 

 

 

 

CV

Raf Van Puyvelde, °1964 in Antwerp
Living in Mechelen with my wife Lieve and our two sons Cobbe and Jannes.
Love to cook, ski, run & socialize with friends.
Started as marketeer in 1989. Developed to an all-round marketing expert with experience in marketing strategy, marketing management and customer management in a corporate environment.
Currently running a consultancy in marketing & sales and BAM Board Member.
Education: Master Applied economics, Executive Master Marketing, Master Communication Technologies, Advanced Sales Management.

Motivation

BAM is the merger of STIMA, BDMA and IAB and became the largest, most multi-disciplinary marketing community in Belgium. I love its openness. Proud to be one of the Founding Partners of BAM.
My mission as board member:
The heart of the community is hundreds of volunteers, selfless active in expert hubs. They deserve much more support. They are the community backbone.
BAM should strive to be financially strong, with healthy profit ambitions, in order to being able to invest in new valuable initiatives, s.a. “The Meaningful Marketing Model” and a lot more.

2) Benjamin Sekkai - Business Elements

benjamin sekkai_def

CV

I started my career 20 years ago first in HR services then in media & advertising. I had the chance to work for great companies in this industry and developed my skills in bizz dev, management, technology, strategy and digital communication in Belgian and abroad.

I’m 44, I’ve known my spouse for half of my life. I’m half Algerian, half Czech/ Flemish, and my spouse is from Mauritius. We’re the proud parents of 2 fantastic boys (12 & 9)  and a dog named Loki. In my (rare) spare time I do sports, collect sneakers, geek with technology and meet new people.

I love Italian food, Italian wine and I hate urban bikers, people on Lime and on any other electric machine.

Motivation

Marketing is changing every day. I had the opportunity to monitor this from inside as part of this industry since 15+ years. I’ve been in contact with international companies and smaller start-ups and I truly believe that one can learn from the other. BAM has a real key position and must now help all our industry to navigate in this ever changing world. I humbly think that being part of the change does not happen on the sideline but on the field. That’s why I want to give my support to this team and this industry.

 

 

 

Wie kan deelnemen?

Alle leden, in volgorde van ledenbijdrage, kunnen hun kandidatuur inzenden met een maximum van één bijdrage per lid, ‘corporate’ of ‘solo’.

Om uw kandidatuur in te zenden (via deze template) dient u een foto, een korte CV alsook uw motivatie te sturen naar patrick.steinfort@marketing.be.

Alle kandidaturen zullen gepubliceerd worden op de BAM website die regelmatig een communicatie over de lijst van kandidaten zal verspreiden. Aanvragen kunnen reeds ingediend worden. De uiterste datum van inzending is 3 juni 2020.

Werking en verantwoordelijkheid

De raad van bestuur bestaat uit 12 leden, verkozen voor een termijn van 3 jaar, die eenmaal kan verlengd worden.  Het bestuur komt over het algemeen 6 keer per jaar samen voor vergaderingen van maximaal 2 tot 3 uur. De vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de vereniging (Roularta, Zellik) of in de kantoren van één van de bestuursleden.

Naast de administratieve en financiële verantwoordelijkheid en controle van de vereniging is het de belangrijkste taak van het bestuur om de langetermijnstrategie, de ontwikkelingsassen en de ambities van de vereniging te bepalen. Een uitvoerend comité bestaande uit de Voorzitter van de Raad, de schatbewaarder en de Ondervoorzitter, samen met de Directeur en de Secretaris-Generaal, zorgt voor de functionele opvolging van de vereniging.

Samenstelling

De statuten van de vereniging voorzien niet in quota's in welke vorm dan ook. In 2019 heeft de raad van bestuur echter besloten tot een doelstelling van pariteit onder zijn leden. Pariteit in geslacht, taal en beroep. Het doel is een bestuur te vormen dat zo representatief mogelijk is voor de verschillende gevoeligheden.

Proces

Tijdens de Algemene Vergadering, kan elk aanwezig lid of vertegenwoordigd lid deelnemen aan de stemming, met een maximum van één stem per lid. De 12 kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen, zijn de gekozen bestuurders.

Deze 12 bestuurders kiezen vervolgens de voorzitter van de raad van bestuur, de schatbewaarder en de ondervoorzitter.

Raadpleeg hier de BAM Statuten.

Ik stel me kandidaat