vote now

 

BAM Raad van Bestuur - Verkiezingen 2023

Tijdens de Algemene Vergadering van BAM op 14 juni 2023 zullen verkiezingen plaatsvinden om de leden van de Raad van Bestuur te hernieuwen.

Dit bestuur vormt het hart van de vereniging. Deze definieert de strategie en stelt de doelstellingen van de vereniging. Het is een bijzonder actieve en dynamische uitwisselingsplaats.

Benieuwd naar de huidige Raad van Bestuur? Klik dan hier.

Kandidaten - 2023

WEBSITE vierkant 800 x 800 (49) Louis-Philip Cattoir best3 Frederik Picard portret vierkant

Joke Claessen
Impact Strategy - Value Transformation

Bekijk de motivatie

Louis-Philip Cattoir
Remarkable

Bekijk de motivatie

Kathleen Peeters
Deloitte Digital

Bekijk de motivatie

Frederik Picard
Reputations / AP University College Antwerp

Bekijk de motivatie

ALO_6694 Olivier Francois kris michiels anne clotilde picot

Nathalie Erdmanis
AG Insurance & AGEAS

Bekijk de motivatie

Olivier François
Too Good To Go

Bekijk de motivatie

Kris Michiels
Nationale Loterij

Bekijk de motivatie

Anne-Clotilde Picot
IKEA Belgium

Bekijk de motivatie

Sylvie Quertainmont

alain mayné  Arnaud tasiaux  dirk oosterlinck

Sylvie Quertainmont
Lactalis

Bekijk de motivatie

 Alain Mayné
Hoet&Hoet Brandsetters

Bekijk de motivatie

Arnaud Tasiaux
Innate Motion

Bekijk de motivatie

 Dirk Oosterlinck
Minds & More

Bekijk de motivatie

Benjamin Sekkai Steven verbruggen burt riske Albert Derasse 

Benjamin Sekkai
AskLocala

Bekijk de motivatie

Steven Verbruggen
AdSomeNoise 

Bekijk de motivatie

Burt Riské
Trends Business Information (Roularta Media Group)

Bekijk de motivatie

Albert Derasse
Data Science /Predictive Marketing/ AI consultant

Bekijk de motivatie

ilse van dyck
Nicolas Morez koen van impe alex thore 

Ilse Van Dyck
Freelance digital marketing manager

Bekijk de motivatie

 Nicolas Morez
D'ieteren

Bekijk de motivatie

 Koen Van Impe
+KOO

Bekijk de motivatie

Alex Thoré
Magis & Buda

Bekijk de motivatie 

Erwin Van den Brande
343065236_567071548860744_1640495449979638204_n  catherine   
Erwin Van den Brande

Artist & Entrepreneur

Bekijk de motivatie

Joke De Nul 
Punchline / VLCM

Bekijk de motivatie 

 Catherine De Geest

Signify, Benelux Market

Bekijk de motivatie

 

 

Online stemmen is mogelijk van 8 juni tot 14 juni (12u 's middags). Tijdens deze periode kunnen BAM-leden hun stem uitbrengen. Bij corporate leden zal het hoofdcontact zijn/haar stem kunnen uitbrengen, bij persoonlijke lidmaatschappen kan elk lid 1x zijn/haar stem uitbrengen. De link om te stemmen kan opgevraagd worden via sarah.vyverman@marketing.be. 

Ik wil mijn stem uitbrengen!

Wie kan deelnemen?

Alle leden, in volgorde van ledenbijdrage, kunnen hun kandidatuur inzenden met een maximum van één bijdrage per lid, ‘corporate’, 'academic' of ‘solo’.

Om uw kandidatuur in te zenden (via deze template) dient u een foto, een korte CV alsook uw motivatie te sturen naar yves.van.durme@marketing.be.

Alle kandidaturen zullen gepubliceerd worden op de BAM website die regelmatig een communicatie over de lijst van kandidaten zal verspreiden. Aanvragen kunnen reeds ingediend worden. De uiterste datum van inzending is 7 juni 2023.

Werking en verantwoordelijkheid

De raad van bestuur bestaat uit 12 leden, verkozen voor een termijn van 3 jaar, die eenmaal kan verlengd worden.  Het bestuur komt over het algemeen 4 keer per jaar samen voor vergaderingen van maximaal 2 tot 3 uur. De vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de vereniging (Roularta, Evere) of in de kantoren van één van de bestuursleden.

Naast de administratieve en financiële verantwoordelijkheid en controle van de vereniging is het de belangrijkste taak van het bestuur om de langetermijnstrategie, de ontwikkelingsassen en de ambities van de vereniging te bepalen. Een uitvoerend comité bestaande uit de Voorzitter van de Raad, de schatbewaarder en de Ondervoorzitter, samen met de CEO, zorgt voor de functionele opvolging van de vereniging.

Samenstelling

De statuten van de vereniging voorzien niet in quota's in welke vorm dan ook. In 2019 heeft de raad van bestuur echter besloten tot een doelstelling van pariteit onder zijn leden. Pariteit in geslacht, taal en beroep. Het doel is een bestuur te vormen dat zo representatief mogelijk is voor de verschillende gevoeligheden.

Proces

Tijdens de Algemene Vergadering, kan elk aanwezig lid of vertegenwoordigd lid deelnemen aan de stemming, met een maximum van één stem per lid. De 12 kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen, zijn de gekozen bestuurders.

Deze 12 bestuurders kiezen vervolgens de voorzitter van de raad van bestuur, de schatbewaarder en de ondervoorzitter.

Raadpleeg hier de huidige BAM Statuten.

Bekijk de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering