3 vragen aan Pascale Cambie over BAM Education

BAM maakte dit jaar de overstap naar een nieuwe manier van opleiden. Een nieuwe methodologie die niet in het minst op zijn kop werd gezet door de uitbraak van het coronavirus. Wat kunnen we voor het komende semester verwachten? Pascale Cambie, Director BAM Learn, legt uit.

handtekening Pascale

 

Hoe ontstond het idee dat er nood aan verandering was?

“Oorspronkelijk hadden wij de sessies overgenomen zoals deze drie jaar geleden bestonden bij de organisaties waaruit BAM groeide. Maar wat ons mettertijd opviel, is het feit dat er bij de marketeer twee soorten noten aanwezig zijn. Het is niet meer zoals vroeger dat je begint in marketing of in sales en dat je daar ook blijft. Nu ga je van marketing, naar sales, naar … Een marketeer moet tegenwoordig in verschillende domeinen thuis zijn, hij moet een helikopterview hebben van de takken waar hij zelf niet in gespecialiseerd is. Als hij bijvoorbeeld een team moet samenstellen, dan moet hij weten welke specialisaties hij nodig heeft en waarom. Maar aan de andere kant moeten marketeers ook de kans krijgen om meer in de diepte te gaan zodat ze zich uiteindelijk wel kunnen specialiseren in een bepaald domein. Met de vorige programma’s hadden we minder het gevoel dat dit mogelijk was.”

Waarom koos BAM voor deze manier van opleiden?

“De belangrijkste reden voor de verandering was dat we met onze vorige aanpak niet alle aspecten aan bod konden laten komen. Vandaag de dag moet een marketeer een chef d’orchestre zijn en hij moet dus van elke tak kennis hebben. Door de aanpassing van ons opleidingstraject kunnen deelnemers specifiek kijken wat hun tekortkomingen zijn en met welke opleiding ze dat het beste kunnen aanvullen. Zo helpen we hen hun carrière in de juiste richting te sturen en zorgen we voor een continue groei.”

“Een deel van die aanpassingen zijn er uiteraard ook gekomen als gevolg van de coronacrisis. Werknemers krijgen misschien minder snel een budget waarmee ze zich kunnen bijscholen. Als ze er dan toch één krijgen dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat de opleidingen zo kwaliteitsvol en praktijkgericht mogelijk zijn, zodat de deelnemers ermee aan de slag kunnen gaan.”

Wat betekent dit concreet voor de deelnemers in het komende semester?

“Met de verandering van onze methodologie zijn we al sinds begin dit jaar bezig. Op vlak van opleidingen streefden we vooral naar de verduidelijking en de personalisatie van het programma. Door de lange lijst met opleidingen kregen we daardoor vaak de vraag van deelnemers wat ze nu precies moesten kiezen omdat ze het gewoon niet wisten. Daarom kozen we ervoor om de opleidingen per domein op te delen, bijvoorbeeld digital marketing of content marketing. Daaronder bevinden zich dan een aantal specifieke topics waarin een marketeer zich kan bijscholen. We blijven werken met korte programma’s, dat is het meest efficiënt, maar ook à la carte kan een keuze worden gemaakt want de deelnemers vragen niet persé om expert te worden, maar wel om kennis te hebben over een bepaalde tak, zoals bijvoorbeeld e-commerce.”

“Natuurlijk hebben we door de crisis onze methodologie moeten aanpassen. Het vereiste niet enkel een grote aanpassing van onze docenten maar ook van onze deelnemers. Daar zien we nu het effect van. Sommige opleidingen zullen digitaal blijven, maar na drie maanden is iedereen het beu om alles digitaal te doen. Daarom organiseren we in het tweede semester ook enkele face-to-face sessies. Deelnemers hebben interactie met de docent nodig en ook de dynamiek en spontaniteit zijn dan veel beter. Moesten de fysieke sessies niet kunnen doorgaan omwille van sanitaire redenen, dan zijn we daar wel op voorbereid.”

Schrijf je hier in voor een opleiding bij BAM

 

Vragen of bijkomende informatie?

pascale_website

Wil je detailinformatie over de opleidingen en welke het beste passen bij jouw profiel en toekomstplannen? Neem contact op met Pascale Cambie - pascale.cambie@marketing.be - 02 234 54 03

 

Over dit artikel:

Publicatiedatum: 27 augustus 2020

Redacteur: Erlijn Mostinckx